Projekty

Realizáciu odborných projektov zabezpečujeme v pracovných skupinách, ktoré sa svojim zložením operatívne prispôsobujú požiadavkám konkrétneho projektu. V závislosti od riešenej problematiky vytvárame pracovné skupiny so zameraním projektov na  : „vodu“, „pôdu“, „odpady“, „ochranu prírody“, „legislatívu“.

V prípade potreby prizývame do pracovných skupín aj externých spolupracovníkov.

 

 AKTUÁLNE :

VODA :

-    zapojili sme sa do projektu LIFE+ súviaceho s ochranou a využivaním podzemných vôd Slovenského krasu (viac sa dozviete v časti Aktuality)  

ODPADY :

-    pracovná skupina pripravuje odbornú analýzu z oblasti odpadového hospodárstva zameranú na separáciu nebezpečných zložiek komunálneho odpadu

     v Bratislavskom samosprávnom kraji. Analýzu chceme využiť ako východisko pre realizáciu plánovaných projektov pre túto oblasť životného prostredia.

-    členovia skupiny sa zapojili do projektu zberu opotrebovaných prenosných batérií z administratívnych priestorov "BATBACK" (viac sa dozviete v časti Aktuality)

ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY :

-     koncom októbra 2012 podalo naše združenie žiadosť o Partnerský projekt EKOFONDU na tému: "Systémový manažérsky prístup organizácie k zabezpečeniu jej environmentálnej a energetickej bezpečnosti a ďalšieho udržateľného rozvoja." Vyhodnotenie projektov prebehne do 31. decembra 2012.

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451 envislovakiaoz@envislovakiaoz.sk